Low-speed Refrigerated Centrifuge

Wurin firjin mai ƙarancin sauri