Low-speed Centrifuge

Centrifuge mara ƙarancin sauri